Изцяло по системата на Vita Rama!Здравословна и пълноценна растителна храна.